Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že dňa 29.06.2017 (štvrtok) sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva o 18,00 hodine, v zasadačke Obecného úradu Červeník a taktiež dňa 04.07.2017 (utorok) sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19,00 hodine, v zasadačke Obecného úradu Červeník.


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Triedený zber v obciVytlačiť
 

Obec Červeník podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond

Kohézny fond

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov           

Názov projektu

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

Hlavný cieľ projektu

Realizáciou projektu sa dodá nová technika pre zberný dvor v obci Červeník a to: Príves za traktor malý, Bio sekací a rezací voz, Kontajnerový traktorový príves, Kontajner pre ramenový nakladač 4ks, pričom cieľom je dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálnych odpadov a dosiahnutie množstva vytriedeného komunálneho odpadu vo výške 71,28 t/rok.

Kontrahovaná výška NFP

248 474,40 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO

www.op-kzp.sk


 
 

Cvičenie jogyVytlačiť
 

images.jpg Oznamujeme občanom, že  každý štvrtok sa o 18,30 hod. v sále kultúrneho domu cvičí joga.  Na cvičenie si treba priniesť podložku. Všetci sú vítaní.

 

 

Cvičenie je zdarma.


 
 

Dotazník obyvateľov okresu Hlohovec a PiešťanyVytlačiť
 

Milí obyvatelia obcí okresu Hlohovec a Piešťany,

Mikroregión Paradajs na území ktorého žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, obce, poľnohospodárov a občianske združenia v obciach Banka, Červeník, Drahovce, Horné Trhovište, Hubina, Jalšové, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Moravany nad Váhom, Ratnovce a Sokolovce. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, predškolského vzdelávania, či zvyšovania kvality života v našich obciach prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.

Pri plánovaní toho, čo sa v skutočnosti podporí, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho mikroregiónu. Zapojte sa teda aj vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu.
 

Dotazník je anonymný! 

Vyplniť dotazník


 
 

Verešvárska studňaVytlačiť
 

Vážení občania, informujeme Vás o projekte - Obnova verešvárskej studne a okolia v obci Červeník. Na tento projekt bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci  - Programu obnova dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku.


 
 

Úradná tabuľa

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ ČerveníkVytlačiť
 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Červeník navrhla Obci Červeník, zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou Červeník podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výsledkov výberového konania zo dňa 18. mája 2017 do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Červeník vymenovať PeadDr. Jarmilu Gáborovú.


 
 

Návrh - záverečný účet obce za rok 2016Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 25.6.2017

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup

Úvodná stránka