Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

ZámerVytlačiť
 

OBEC ČERVENÍK, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník

 

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Uznesením OZ č. 7 z 11.12.2017 zverejňuje

 

z á m e r

 

na prenájom pozemkov: parcela reg. E, p.č. 1600/319 o výmere 4641 m2, LV č. 2439 (ostatná plocha) a parcela reg. E p.č. 1602/3 o výmere 3717 m2, LV 2439 (ostatná plocha) mestu Leopoldov, v zastúpení Mgr. Teréziou Kavuliakovou. Spôsob prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodného osobitného zreteľa je výstavba cyklotrasy, ktorá bude využívaná i občanmi obce Červeník.

 

 

 

                                                                                                            Marian Mihálik

                                                                                                             starosta obce


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016-2020


 
 

Návrh VZNVytlačiť
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Červeník o elektronickej komunikácii


 
 

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

webygroup

Úvodná stránka