Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Aktuality

Zber NOVytlačiť
 

    Dňa 03. novembra 2018 (sobota) sa uskutoční v obci zber nebezpečného odpadu v čase

od 09,45 - 11,30 hod. 

Eko-sklad bude pristavený pri obecnom úrade. 

Zberajú sa:

- zvyšky maliarskych farieb, lepidiel, riedidiel, atď.
       a obaly z týchto látok
- kyseliny, zásady, rozpúšťadlá
- pesticídy (látky proti škodcom), niektoré hnojivá
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
- batérie a akumulátory
- tlačiarenské farby, tonery
- vyradené elektrické zariadenia (staré elektrospotrebiče ako chladničky, televízory, mikrovlnné rúry,      monitory, ...) - v nerozobratom stave
- papier, plasty, sklo, kovy, textil a pod. znečistené chemikáliami
- lieky a liečivá
- izolačné stavebné materiály obsahujúce azbest
- brzdové kvapaliny, nemrznúce zmesi, ropné látky


 
 

PoštaVytlačiť
 

Pošta Partner Červeník,    č.t. 0948 628 775,

prevádzka je v budove Obecného úradu Červeník.

Pošta Partner v Červeníku NEVYPLÁCA: dôchodky, sociálne dávky a rodinné prídavky.

Otváracie hodiny sú nasledovné: 

 

deň

od

do

 

od

do

Pondelok

- -

13,30

17,00

Utorok

7.00

10.30

-

-

Streda

-

-

13.30

17.00

Štvrtok

7.00

10.30

-

-

Piatok

7.00

10.30

-

-

Sobota

-

-

-

-

Nedeľa

-

-

-

-


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

Zoznamy kandidátov sú zverejnené nižšie v prílohe.

 

Zapisovateľka  miestnej volebnej  komisie: Zdena Štefanková

Email: zdena.stefankova@cervenik.sk

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený, 

voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Obec Červeník má 1657 obyvateľov, z toho voličov 1345.

Obec Červeník bude mať jeden volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov.


 
 

Poskytnutie finančných prostriedkov Vytlačiť
 

Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

http://www.minedu.sk/register-poskytnutych-financnych-prostriedkov/

IMG_20180808_082315.jpg


 
 

Hlásenia obecného rozhlasuVytlačiť
 

images.jpg

 

 


 
 

Triedený zber v obciVytlačiť
 

stiahnuť.jpg

Obec Červeník podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

logo_pismo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Základné informácie o projekte:

Fond

Kohézny fond

Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov           

Názov projektu

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Červeník

Hlavný cieľ projektu

Realizáciou projektu sa dodá nová technika pre zberný dvor v obci Červeník a to: Príves za traktor malý, Bio sekací a rezací voz, Kontajnerový traktorový príves, Kontajner pre ramenový nakladač 4ks, pričom cieľom je dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálnych odpadov a dosiahnutie množstva vytriedeného komunálneho odpadu vo výške 71,28 t/rok.

Kontrahovaná výška NFP

248 474,40 Eur

Hypertextový odkaz na webové sídlo RO

www.op-kzp.sk


 
 

Cvičenie jogyVytlačiť
 

images.jpg Oznamujeme občanom, že  každý utorok a štvrtok sa  v sále kultúrneho domu cvičí joga.  Na cvičenie si treba priniesť podložku. Všetci sú vítaní.

V utorok sa cvičenie začína o 18,00 hod., precvičuje Marcel Košlab.

Vo štvrtok sa cvičenie začína o 18,00 hod., precvičuje František Filip. 

Dňa 03.05.2018 sa joga necvičí.

 

Cvičenie je zdarma.


 
 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.Vytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s.
Tím správy energetických zariadení Západ

Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu
elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov ( d'alej len „vlastníkov") nehnutel'ností,
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej
sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z
vlastníkov pri výkone činností podl'a tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle
právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania prác ie 30. 11. 2018

V prípade , že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle citovaného vyplývajúceho
§ 11 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej
likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.

0 nevyhnutné vypnutie el. vedenia pre prípad výrubu a orezu je možné požiadať
v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou Západoslovenskú distribučnú, a.s.
na tel. č. 033/5563251.

 


 
 

Verešvárska studňaVytlačiť
 

Vážení občania, informujeme Vás o projekte - Obnova verešvárskej studne a okolia v obci Červeník. Na tento projekt bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci  - Programu obnova dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku.


 
 

Úradná tabuľa

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017Vytlačiť
 

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania, cyklotrasa


 
 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

webygroup

Úvodná stránka