Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ZŠ s MŠVytlačiť
 

OZNAM

 

Na základe dohody OBCE ČERVENÍK, ako zriaďovateľa a riaditeľom ZŠ s MŠ Červeník, termín podávania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2019/2020 je:

 

                                                                     30.04.2019,

 

v čase od 10:00 hod. do 16:30 hod.,

v priestoroch materskej školy.

 

Na zápis je vhodné dostaviť sa spoločne s dieťaťom.

 

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Potrebné tlačivá na zápis nájdete k dispozícii na stiahnutie na stránke ZŠ s MŠ Červeník.

https://zssms.edupage.org/  

 

PODMIENKY PRIJATIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

V súlade s platnou legislatívou (§ 59 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 3 vyhlášky  SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z.z.) a po dohode so zriaďovateľom stanovujeme podmienky prijímania detí do MŠ pre školský rok 2019/2020 nasledovne:

  • deti, ktoré k 1.septembru 2019 dovŕšia 5 rokov,
  • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 
 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup

Úvodná stránka